Saltar al contenido

Tràmits

Inscripció:

Productor:

Sol·licitud inscripció productor (pdf)
Compromís productor-tècnic (pdf)

Elaborador/Envasador:

Sol·licitud inscripció elaborador/envasador (pdf)
Compromís elaborador/envasador-tècnic (pdf)

Sol·licitud domiciliació quotes (pdf)

Tarifes

Document tarifes (pdf)


Baixes:

Sol·licitud baixa productor (pdf)
Sol·licitud baixa elaborador/envasador (pdf)


Canvi de nom:

Sol·licitud canvi de productor (pdf)
Sol·licitud canvi de elaborador/envasador (pdf)


Tècnics:

Sol·licitud canvi de tècnic (pdf)
Sol·licitud baixa de tècnic (pdf)


Marca de garantia:

Sol·licitud de la marca (pdf)
Comanda d’etiquetes (pdf)
Contracte d’impremta (pdf)


Altres:

Resolució No Conformitats individual (pdf)
Resolució No Conformitats grupal (pdf)
Contracte maquinària fitosanitaris (pdf)