Saltar al contenido

Tràmits

Inscripció:

Productor:

Sol·licitud inscripció productor (word; pdf)
Compromís productor-tècnic (word; pdf)

Elaborador/Envasador:

Sol·licitud inscripció elaborador/envasador (word; pdf)
Compromís elaborador/envasador-tècnic (word; pdf)

Sol·licitud domiciliació quotes (word; pdf)


Baixes:

Sol·licitud baixa productor (word; pdf)
Sol·licitud baixa elaborador/envasador (word; pdf)


Canvi de nom:

Sol·licitud canvi de productor (word; pdf)
Sol·licitud canvi de elaborador/envasador (word; pdf)


Tècnics:

Sol·licitud canvi de tècnic (word; pdf)
Sol·licitud baixa de tècnic (word; pdf)


Marca de garantia:

Sol·licitud de la marca (word; pdf)
Comanda d’etiquetes (word; pdf)
Contracte d’impremta (word; pdf)


Altres:

Resolució No Conformitats individual (word; pdf)
Resolució No Conformitats grupal (word; pdf)
Contracte maquinària fitosanitaris (word; pdf)