Saltar al contenido

El Consell

El CRDG Agricultura Integrada és un òrgan de dret compost per una corporació de dret públic, té personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i té com a missió vetllar pel compliment de la normativa de Producció Integrada.

Tràmits

Gestions. Inscripcions, canvi de nom, etc.

Agricultura integrada

A la fi dels 70 de segle XX des de l’Organització Internacional de Lluita Biològica es van establir les bases d’una producció agrícola sostenible basada en l’ecologia de sistema agrari per aconseguir uns sistemes agraris resistents, rendibles i robustos. Així va néixer el concepte de Producció Integrada.

Es pot definir Producció Integrada com un sistema agrícola de producció d’aliments i altres productes d’alta qualitat, que utilitzen els recursos i mecanismes de regulació natural per assegurar una agricultura sostenible, compatible amb les exigències de les societat; i reduir els danys a l’entorn, millorant la fertilitat de terra, evitant la contaminació química de l’aigua i protegint la biodiversitat.

A les Illes Balears la producció integrada va començar l’any 1997 amb la creació de la Denominació genèrica Agricultura Integrada i l’any 1998 es va aprovar el Reglament de la denominació genèrica Agricultura Integrada.

Evolució de la Producció Integrada

Organigrama

  • Presidente: Juan José Alcaide Porcel
  • Vocal: Sr. Bartolomé Cañellas Vich
  • Vocal: Sr. Rafael Dalmau Maimó
  • Vocal: Sr. Jaume Ripoll Romaguera
  • Vocal i secretari: Sr. Andreu Juan Serra

President i vicenpresident      Vocals tècnics 

Convocatòria eleccions 2023

Normativa

Quaderns de Camp i Autocontrol

Ajudes i Subvencions