Saltar al contenido

Control i Certificació

Per garantir un producte de qualitat el CRDG Agricultura Integrada realitza controls anuals de manera visual i documental, per verificar que els operadors compleixen amb els requisits i les obligacions de les normes genèriques i específiques sobre la producció integrada.

Freqüència de controls

Procediment de control i certificació

Els incompliments que es detectin a partir dels controls i presa de mostres podran ser sancionats des de la desqualificació del producte, parcel·les, lot, o campanya, fins a la suspensió temporal de l’certificat o la baixa definitiva dels registres de l’CRDG Agricultura Integrada.

La norma de producció integrada estableix tres grups d’operadors. per
cada un es pot sol·licitar la certificació de producció integrada segons la seva
abast:
1. Certificació per a la producció en camp. Es pot sol·licitar la certificació
individual o grups de productors.
2. Certificació per a l’emmagatzematge o manipulació de productes, en aquest
cas s’inclou l’envasament.
3. Certificació per a la transformació del producte