Saltar al contenido

Logotip

La marca de garantia de l’CRDGAI, és d’ús exclusiu per als productes produïts, elaborats i / o envasats per titulars inscrits en el Registre de CRDG Agricultura Integrada, que certifiquen la seva producció a nivell de cultiu, manipulació o elaboració.

Quins productes poden portar aquest logotip?

Es poden etiquetar tots els productes que tinguin norma tècnica de producció integrada a les Illes Balears. Actualment estan regulats 52 cultius:

En el cas que un operador elaborador vulgui obtenir la marca de garantia d’Agricultura Integrada haurà de seguir el següent procediment