Saltar al contenido

Normativa

Normativa genèrica:

Decret 131/1997 Aprovació Denominació Genèrica de la Producció Integrada (pdf)

Decret 66/1998 Aprovació Reglament de la producció Integrada (pdf

RD 108/2010 Modificació per a inscripcio i registre d’operadors (pdf)

RD 1201/2002 Regulació de la Producció Integrada de productes agrícoles (pdf)

Norma tècnica general per a la producció integrada en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (pdf)

Normativa específica:

Annexes dels cultius de producció integrada de les Illes Balears (pdf)